Učebné pomôcky do moderných interaktívnych škôl

Učebné pomôcky do moderných interaktívnych škôl

Interaktívna škola potrebuje okrem nadšených učiteľov a žiakov aj adekvátne inovačné a trendové vybavenie školských tried, odborných učební, chodieb, oddychových priestorov či školských klubov.

Cieľom interaktívnych škôl je aktívne zapájať žiakov do vyučovania, aby vyučovacia hodina nebola len o výklade učiteľa, písaní si poznámok či preverovaní vedomostí tradičnými písomkami či skúšaním.

U žiaka interaktívnej školy je väčší predpoklad, že stimulujúce prostredie a vhodne zvolené interaktívne pomôcky podporia jeho zvedavosť aj o menej populárne predmety, ako fyzika či chémia a učivo ľahšie pochopí.

Tipy na učebné pomôcky do interaktívnych škôl

Do modernej školy patria okrem kvalitného a ergonomicky tvarovaného školského nábytku aj učebné pomôcky. Ktoré nesmú chýbať v modernej interaktívnej škole?

Interaktívna tabuľa

Neodmysliteľnou súčasťou každej triedy alebo odbornej učebne je tabuľa. Využívané sú magnetické, pylónové, trojdielne, plánovacie alebo pojazdné tabule. Avšak do modernej školy patria interaktívne tabule s projektorom.

Interaktívna tabuľa predstavuje kombináciu klasickej tabule a moderných technológií. Využívanie interaktívnej tabule je prínosné pre učiteľa i žiakov. Učiteľovi umožňuje žiakom názorne ukázať preberané učivo formou prezentácií, obrázkov či videí. U žiakov zvyšuje záujem o danú oblasť, motivuje ich k aktívnej účasti na vyučovaní, pomáha im dlhšie udržať pozornosť, čím sa zároveň skráti čas potrebný na domáce učenie.

Interaktívne tabule sprostredkúvajú žiakom učivo postupne. Upozorňujú ich na to, čo je dôležité a treba si zapamätať, či zapísať. Tiež je možné vrátiť sa k predošlým častiam už preberaného učiva. Vytvorené materiály sa dajú využívať viackrát, možno ich dopĺňať alebo upravovať podľa potreby. Používaním interaktívnej tabule sa, samozrejme, rozvíja informačná a počítačová gramotnosť, ktorá je v 21. storočí kľúčovou zručnosťou.

Učebné pomôcky

Učebné pomôcky sú nevyhnutnou súčasťou špecializovaných učební fyziky, chémie, cudzích jazykov, biológie či techniky. Odvíjajú sa od požiadaviek konkrétneho predmetu a možností jednotlivých škôl. Vďaka učebným pomôckam možno zvýšiť záujem žiakov o preberané učivo a tiež ho lepšie pochopiť. Veď nie nadarmo sa hovorí, že vždy je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť.

Napríklad do učebne fyziky sa hodí, napríklad interfejs na zber dát, sada senzorov na fyziku, termodynamická sada, laboratórne podnosy, mechanické sady, rôzne multifunkčné modely mechanických zariadení, sady na objem a hmotnosť, sety kladiviek s príslušenstvom a mnohé ďalšie.

Učebne polytechniky by mali byť vybavené dielenskými meradlami s príslušenstvom, ručným náradím, akumulátorovou vŕtačkou, montážnym náradím pre vodoinštaláciu, setom základného murárskeho, maliarskeho a stavebného náčinia a ďalších.

Učebné pomôcky v moderných interaktívnych školách majú mať svoje miesto

Učebné pomôcky sú neodmysliteľnou súčasťou výuky v moderných školách a vyžadujú si bezpečný a štýlový úložný priestor v podobe skriniek, regálov, políc či boxov. Úložné priestory na učebné pomôcky v modernej interaktívnej škole ladia s ostatným vybavením učebne či triedy.

Cieľom je vytvoriť podnetné prostredie pre žiakov, v ktorom sa cítia príjemne a komfortne. Z tohto dôvodu do modernej školy patrí aj moderný školský nábytok. Čoraz populárnejší je ergonomicky tvarovaný rastúci školský nábytok v rôznych farbách a tvaroch.

Avšak vytvoriť modernú školu v existujúcom prostredí môže byť tvrdý oriešok. Z tohto dôvodu sa oplatí osloviť profesionálov, ktorí majú v tomto smere bohaté skúsenosti. V rámci úvodnej konzultácie vám zodpovedajú všetky otázky, vyhotovia predbežné návrhy, cenovú kalkuláciu a čo je najdôležitejšie, celý projekt zrealizujú priamo vo vašej škole.

 

 

Top
Konzultácie, objednávky, otázky
Kontakty.
Radi Vás privítame v Banskej Bystrici na Kyjevskom námestí 9, budova Milestone. Pre dohodnutie stretnutia využite ktorýkoľvek z kontaktov nižšie.

VAŠE OTÁZKY SMERUJTE NA E-MAIL
office@zoff.sk

ALEBO ZAVOLAJTE NA
0915 979 999
0918 699 915