Projekty ministerstva školstva pre moderné školy

Moderná škola sa nezaobíde bez kvalitných pedagógov, individuálneho prístupu, špičkovo vybavených učební a inovatívneho priestorového vybavenia.

Možno vás ešte aj teraz prepadnú myšlienky vracajúce sa do minulosti, konkrétne do obdobia školských čias. Na školu má každý z nás iné spomienky – niektorí lepšie, iní horšie.

Aj to je možno jeden z dôvodov, prečo sa odborníci z ministerstva školstva snažia o to, aby vzdelávanie na Slovensku napredovalo, stávalo sa modernejším. Projekty ministerstva školstva slúžia práve na rozvoj výchovy a vzdelávania v školách i školských zariadeniach, alebo sú zamerané na zlepšenie materiálno-technického vybavenia.

Moderná škola: tipy, ako sa k nej dopracovať

Zariadenie tried, učební či laboratórií stimuluje kreativitu a robí vzdelávací proces zaujímavejším. Veď nie nadarmo sa hovorí, že lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť. Preto máme pre vás niekoľko tipov, ako zariadiť triedy tak, aby podporovali predstavivosť a vniesli do vyučovania viac vedomostí, skúseností, vzájomnej blízkosti i zábavy. Čo je dôležité?

Stavte na interaktívne tabule

Školskú tabuľu vždy voľte podľa preferencií, typu a účelu, na ktorý má slúžiť nielen žiakom, ale ja učiteľom. Moderná škola sa však nezaobíde bez interaktívnych tabúľ a to z viacerých dôvodov. Okrem toho, že sú momentálne trendom číslo jeden v inovatívnom vzdelávaní, predstavujú najmä praktický nástroj pre výučbu. Interaktívne tabule umožňujú znázorňovať praktické ukážky, čo je zaujímavé z pohľadu žiaka a praktické zo strany učiteľa, nakoľko žiaci učivo ľahšie pochopia.

Alternatívou či doplnkom interaktívnych tabúľ sú, napríklad magnetické, pylónové, trojdielne, rozvrhové a plánovacie tabule, textilné a korkové nástenky.

Myslite na komfort detí pri vyučovaní

Deti sú stvorené pre pohyb a milujú ho. Školské vyučovanie je však najmä o sedení a potrebe koncentrovať sa na výklad vyučujúceho. Avšak aj sedenie môže byť ergonomické vďaka výberu správneho nábytku a vhodných farieb. Napríklad moderné školské lavice a žiacke stoličky sú výškovo nastaviteľné.

Koncentrácia žiakov sa dá podporiť aj voľbou vhodného odtieňa nábytku pre školy, pretože každá farba má iné účinky na psychiku. Samozrejme, sústredenie detí zvýšite aj pravidelným a dostatočným vetraním, krátkym strečingom na začiatku hodiny a pripomenutím dodržiavania pitného režimu.

Investujte do vybavenia odborných učební

Projekty ministerstva školstva sú zamerané aj na podporu vybavenia odborných učební. Napríklad informatika sa na školách učí už od prvého ročníka, pretože žijeme vo svete moderných technológií.

Do učební informatiky sa hodia jednomiestne alebo dvojmiestne počítačové stoly a výškovo nastaviteľné stoličky na kolieskach. Odborné učebne chémie vyžadujú skrine na uskladnenie chemických látok či špeciálne laboratórne stoly.

Nepodceňte zariadenie oddychových zón a jedální

Škola je nielen o informáciách z rôznych oblastí. Mala by žiakov naučiť napríklad to, aký dôležitý je pravidelný oddych alebo vychutnávanie si zdravého jedla s pôžitkom. Táto snaha sa dá podporiť vybudovaním oddychových zón na chodbách, aby čas počas prestávok mohli spoločne tráviť žiaci rôznych ročníkov. Aj tu myslite na pohodlie a nebojte sa použiť pestré farby. Tieto zásady majte na pamäti aj pri zariaďovaní školskej jedálne.

Poraďte sa s odborníkmi

Interiérový dizajn je o pestrej ponuke služieb. K dispozícii je aj pre školy. Neváhajte osloviť odborníkov z tejto oblasti, ktorí vám poradia, zodpovedajú všetky dôležité otázky a urobia vizualizáciu zariadenia školskej triedy, jedálne či oddychového kútika na chodbe.

                           

Top
Konzultácie, objednávky, otázky
Kontakty.
Radi Vás privítame v Banskej Bystrici na Kyjevskom námestí 9, budova Milestone. Pre dohodnutie stretnutia využite ktorýkoľvek z kontaktov nižšie.

VAŠE OTÁZKY SMERUJTE NA E-MAIL
office@zoff.sk

ALEBO ZAVOLAJTE NA
0915 979 999
0918 699 915