Grantové výzvy pre školy s moderným prístupom

Grantové výzvy pre školy umožňujú výučbu v modernejších, krajších a pohodlnejších triedach a učebniach vybavených interaktívnymi pomôckami. 

Grantové výzvy pre školy sú vyhlasované pomerne často. Vďaka nenávratným finančným prostriedkom z Európskej únie, dotáciám ministerstva školstva a grantom rozličných súkromných nadácií má každá škola možnosť zrekonštruovať priestory zvonku, zvnútra, zmodernizovať priestorové zariadenie a dokúpiť didaktické pomôcky. Triedy, odborné učebne, chodby, oddychové zóny či jedálne sa tak stanú modernými a komfortnými. 

Ak je vaším cieľom zariadiť priestory školy tak, aby spĺňala kritériá interaktívnej školy 21. storočia, mali by ste dostatok pozornosti venovať výberu správneho nábytku, tabulí a didaktických pomôcok.  

Interaktívna škola: čo v nej nesmie chýbať? 

Interaktívna škola je o kvalitnom vzdelávaní na všetkým úrovniach, pretože vyučovať sa dá rôznymi spôsobmi. K dispozícii sú nápadité výučbové programy a informačno-komunikačné technológie. 

Interaktívna škola si vyžaduje v prvom rade inovačné vzdelávanie v podaní pedagógov, čiže vzdelávať sa v tejto oblasti musia predovšetkým oni sami prostredníctvom vzdelávacích programov, workshopov a webinárov. Potom je možné zaviesť do praxe interaktívne vzdelávanie žiakov. K tomu je, samozrejme, nevyhnutné aj inovatívne priestorové vybavenie tried a učební. Čo je dôležité? 

Interaktívna tabuľa 

V každej triede býva školská tabuľa, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou výuky. Aktuálne sú v ponuke rôzne tabule, napríklad magnetické, pylónové, trojdielne, rozvrhové a plánovacie či pojazdné. 

Interaktívna škola sa však nezaobíde bez interaktívnej tabule – napríklad biela keramická tabuľa je doplnená o univerzálne hliníkové rameno pre projektor a, samozrejme, interaktívny projektor.

Interaktívne tabule s maximálnym využitím interaktívnych aplikácií, myšlienkových máp v digitálnom priestore alebo rôznych prezentácií k interaktívnej škole neodmysliteľne patria. 

Didaktické pomôcky 

Ako aktívne zapojiť žiakov do vyučovania a zabezpečiť, aby si čo najviac zapamätali? Je dokázané, že keď človeka niečo baví a má vnútornú motiváciu, dokáže sa naučiť neporovnateľne viac ako žiak s vonkajšou motiváciou pozostávajúcou zo známkovania. 

Grantové výzvy pre školy sa zameriavajú aj na doplnenie didaktických pomôcok do školy. Hodiny biológie budú neporovnateľne zaujímavejšie s učiteľským biologickým mikroskopom a sadou zoologických modelov hada, ryby, vtáka či cicavca. 

V učebni chémie nesmie chýbať chemický kahan s príslušenstvom, sada 3D modelov s príslušenstvom či súbor chemikálií pre učebňu biochémie. 

Školský nábytok

Interaktívne riešenia v škole idú ruka v ruke s voľbou a usporiadaním školských lavíc a žiackych stoličiek. Napríklad školské lavice usporiadané do kruhu s laptopmi alebo tabletmi umožňujú žiakom zapojiť sa do výuky, poprípade zdieľať obsah obrazovky na interaktívnej tabuli a podobne. 

Odborné učebne s pracovnými stolmi a hoblicami podporujú zručnosti žiakov na hodinách pracovného vyučovania alebo na odborných stredných školách s konkrétnym zameraním. Je dôležité, aby vyhovovali potrebám a požiadavkám žiakov i učiteľov. 

Nechajte to na profesionálov

Po konzultácii s interiérovým dizajnérom, ktorý sa sústreďuje aj na hľadanie adekvátnych priestorových riešení pre školy, vznikajú funkčné a estetické triedy, učebne, jedálne i chodby. 

Po zameraní priestorov vám ponúknu návrhy v podobe 2D alebo 3D vizualizácie. Tie vám dávajú možnosť rozhodnúť sa pre najlepšie riešenie v závislosti aj od finančného rozpočtu. Objednávka nábytku, montáž, inštalácia vody, elektriny, plynu, potrebné revízie – to všetko je v kompetencii odborníkov venujúcich sa tvorbe interiérov a nábytku na mieru.

 

                             

Top
Konzultácie, objednávky, otázky
Kontakty.
Radi Vás privítame v Banskej Bystrici na Kyjevskom námestí 9, budova Milestone. Pre dohodnutie stretnutia využite ktorýkoľvek z kontaktov nižšie.

VAŠE OTÁZKY SMERUJTE NA E-MAIL
office@zoff.sk

ALEBO ZAVOLAJTE NA
0915 979 999
0918 699 915