Verejné interéry

Verejné priestory sú viditeľnou vizitkou každej spoločnosti, ktorá realizuje tento typ interiérov. Verejné interiéry v tohto segmente zariaďujeme od svojho vzniku a máme s nimi bohaté skúsenosti.

Pri ich zariaďovaní sa snažíme pracovať tak, aby verejné priestory boli patrične reprezentatívne,  zamestnanci mali vytvorené efektívne pracovné prostredie a klient sa pri vybavovaní svojich záležitostí cítil pohodlne. 

MESTSKÁ RADNICA

Rekonštrukcia mestskej radnice v Banskej bystrici bola významným počinom mesta.  Rovnako ako rekonštrukcia stavebno-technického stavu a jej sprístupnenia verejnosti bolo dôležité udeliť priestorom radnice reprezentatívnosť, ktorá sa s ňou nepochybne spája. 

Kancelária primátora mesta BB (2) (kópia).JPG
Vstupná hala (2) (kópia 2).JPG
Svadobná miestnosť (3) (kópia).JPG
3.jpg
Kogrersová miestnisť (kópia).JPG
Kancelária primátora mesta BB (kópia).JPG
Erb mesta Banská Bystrica (kópia).JPG

ŠTÁTNA OPERA

Budova štátnej opery bola pre svoje ojedinelé architektonické riešenie vyhlásená za národnú pamiatku. Autorom projektu dostavby a prestavby opery je Ing. arch. Peter Kucharovič, ktorý vytvorením modernej architektúry s prvkami dominancie dosiahol harmóniu s okolím.

statna-opera-vstupna-hala.jpg
statna-opera-kancelaria-2.jpg
statna-opera-kancelaria.jpg
statna-opera-budova.jpg
statna-opera-emocie-2.jpg
statna-opera-emocie.jpg
statna-opera-budova-napis.jpg

Študovňa odborných periodík ŠVK 

Študovňa viazaných periodík je druhou najnavštevovanejšou študovňou ŠVK.  Na základe požiadaviek čitateľov vznikla potreba komfortnejšieho prístupu k viazaným formám časopisov.  Novovzniknutá  Univerzálna študovňa, zahŕňa aj Študovňu odborných periodík s aktuálnymi vydaniami novín a periodík v ucelenom priestore, ktorej zariadenie sme realizovali.

pracovisko-evidencie.jpg
pracovisko-evidencie-2.jpg
kniznica.jpg
kniznica-2.jpg
konferencne-kresla.jpg

KOVOD

Priestory významnej spoločnosti v oblasti spracovania kovového odpadu sme zariaďovali  tak, aby vyjadrovali príslušnosť k odvetviu v ktorom pôsobí a ktorému udáva trendy. Tak je to aj v prípade nábytku. 

riaditel.jpg
eko-riaditel.jpg
kanc-1.jpg
kanc-2.jpg

Recepcia spoločnosti WOOD s.r.o., 

Pri zariďovaní intreriérov spoločnosti WOOD, s.r.o. sme zohľadňovali jeho svetlosť a veľký otvorený priestor. 

wood-hala.jpg
wood-riaditel.jpg
wood-kanc1.jpg
wood-kanc2.jpg

EUROMOTOR

Showroom spoločnosti EUROMOTOR patrí svojou rozlohou medzi najväčšie v Banskej Bystrici. Pri zariaďovaní  jednotlivých priestorov sme kládli dôraz na atmosféru, jednoduchosť a prehľadnosť.  V interiéroch tohto typu je prehľadnosť  vysoko cenená a klient v takýchto priestoroch  lepšie nakupuje.

euromotor-hala.jpg
euromotor-hala-3.jpg
euromotor-hala-recepcia.jpg
euromotor-hala-recepcia-2.jpg
euromotor-kancelaria.jpg
euromotor-hala-2.jpg
euromotor-recepcia.jpg

ZOFF, spol. s r.o. 
Slnečná 36, 974 01 Banská Bystrica 

Tel.: +421 915 979 999
Mobil: +421 918 699 915
emaill: office@zoff.sk

© 2023 by SEA B&B. Proudly created with Wix.com

Follow Us:

  • w-facebook
  • Twitter Clean