ODBORNÉ UČEBNE - Laboratóriá

Školské laborátoriá a ich zariadenie sú pre každú školu špecifickým projektom. Spoločnosť ZOFF zabezpečí, aby projekt vášho školského laboratória bol optimálny a zrealizovaný od návrhu cez samotné zrealizovanie až po jeho odovzdanie do prevádzky. Pri návrhu a zariaďovaní laboratória vždy berieme do úvahy vek, počet a frekvenciu študentov v laboratóriu, priestorovú dispozíciu, prístup pre telesne postihnutých študentov, štýl výučby, alternatívu pre teoretickú a praktickú časť laboratória,  využitie laboratória pre viacero predmetov, rozpočet na zriadenie laboratória atď. 

 

Pri návrhu a realizácii postupujeme tak, aby samotné zariadenie laboratória spĺňalo požiadavky na:

 

Sedenie alebo státie pri prebiehajúcej výučbe, pri ktorej by stoličky mali byť zasúvateľné pod pracovné dosky alebo jednoducho skladovateľné (pri súčasnom využívaní pre viacero predmetov)   tak, aby udržiavanie laboratórnej podlahy bolo jednoduché a praktické. Sedenie v laboratóriu pri tom musí byť bezpečné a zároveň pre študentov pohodlné.

 

 

 

laboratorni-nabytek-12v.jpg
laboratorni-nabytek-11v.jpg
laboratorni-nabytek-10v.jpg
laboratorni-nabytek-09v.jpg
laboratorni-nabytek-08v.jpg
laboratorni-nabytek-07v.jpg
laboratorni-nabytek-06v.jpg
laboratorni-nabytek-05v.jpg
laboratorni-nabytek-04v.jpg
laboratorni-nabytek-03v.jpg
laboratorni-nabytek-02v.jpg
laboratorni-nabytek-01v.jpg

Pracovné stoly alebo dosky pre učiteľov a študentov by mali poskytovať možnosť dobrého pozorovania pokusov a ukážok zo strany študentov a vyučujúcich. Pri návrhu berieme do úvahy okolie pracovného stola tak, aby bolo možné sústrediť pri ukážkach celú skupinu študentov a mali pri tom dobrý výhľad a prístup k vyučujúcemu.  

 

Vybavenie sanitou, prívodmi vody, elektriny a pod.  v labolatóriu je navrhované s prihliadnutím na maximálnu bezpečnosť a jednoduchý prístup. Zariadenie musí byť odolné voči chemikáliám, úderom, vysokým teplotám a ostatným požiadavkám kladeným na tento typ učební.

 

Presvedčte sa o našich možnostiach a spôsobe práce na našich projektoch, ktoré sme realizovali. Kontaktujte nás a my vám vytvoríme laboratórium, v ktorom bude výčba užitočná a zábavná. 

ZOFF, spol. s r.o. 
Slnečná 36, 974 01 Banská Bystrica 

Tel.: +421 915 979 999
Mobil: +421 918 699 915
emaill: office@zoff.sk

© 2023 by SEA B&B. Proudly created with Wix.com

Follow Us:

  • w-facebook
  • Twitter Clean