Kontakty

ZOFF, spol. s r.o. 

Slnečná 36 

974 04 Banská Bystrica 
IČO: 36 631 906 
DIČ: 2021891773

IČ DPH: SK 2021891773 
Obchodný register Okresného
súdu Banská Bystrica, 
Oddiel Sro, Vložka č.: 9787/S 
Tatra banka, a.s. B. Bystrica, 
č.ú.: 2620779907/1100

 

Prevádzka:

Kyjevské námestie 9

(budova MILESTONE)
974 04 Banská Bystrica
GPS: N 48° 72.653˝,

E 19° 12.060˝ 
Tel.: +421 915 979 999
Mobil: +421 918 699 915
emaill: office@zoff.sk

 

Kontakty

Konateľ:
Ing.Zuzana Sečkárová
+421 915 979 999

Vedúci odbytu:
Mgr. Ingrid Konderová
+421 918 699 915

Obchodný zástupca: 
Ing. Zuzana Sečkárová 
+421 915 979 999

ZOFF, spol. s r.o. 
Slnečná 36, 974 01 Banská Bystrica 

Tel.: +421 915 979 999
Mobil: +421 918 699 915
emaill: office@zoff.sk

© 2023 by SEA B&B. Proudly created with Wix.com

Follow Us:

  • w-facebook
  • Twitter Clean